Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 3090/QĐ-STNMT
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 09/10/2020
Ngày hiệu lực 09/10/2020
Lĩnh vực Đấu thầu
Người kí Phạm Văn Sơn
Ngày đăng 09/10/2020
Các tệp văn bản đính kèm
3090_STNMT_ QĐ đấu thầu XDCSDL 02 huyện ML, NH.pdf