Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2518/QĐ-STNMT
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 24/08/2020
Ngày hiệu lực 24/08/2020
Lĩnh vực Đấu thầu
Người kí Phạm Văn Sơn
Ngày đăng 24/08/2020
Các tệp văn bản đính kèm
2518_STNMT_QĐ đấu thầu XDCSDL 03 huyện XT, GT, HH.pdf