Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 212/QĐ-STNMT
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 09/05/2022
Ngày hiệu lực 09/05/2022
Lĩnh vực Đấu thầu
Người kí Phan Văn Phong
Ngày đăng 09/05/2022
Các tệp văn bản đính kèm
QD chỉ định đơn vị thẩm định KQLCNT.pdf