Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
390/QĐ-STNMT QĐ V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý II năm 2023 24/08/2023 Tải về
Tải về
351/QĐ-STNMT Quyết định 351/QĐ-STNMT công khai tình hình thực hiện dự toán quý 2/2023- khối VP Sở 21/07/2023 Tải về
Tải về
2634/STNMT-CCMT V/v công khai số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp do Sở Tài nguyên và Môi trường thu năm 2022 13/07/2023 Tải về
334/QĐ-STNMT Quyết định 334/QĐ-STNMT v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất ) 06/07/2023 Tải về
333/QĐ-STNMT Quyết định 333/QĐ-STNMT V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường khối VPS 06/07/2023 Tải về
335/QĐ-STNMT Quyết định 335/QĐ-STNMT công bố công khai giao dự toán của Khối Văn phòng Sở 06/07/2023 Tải về
219/QĐ-STNMT Quyết định 219/QĐ-STNMT v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2022 11/05/2023 Tải về
Tải về
218/QĐ-STNMT Quyết định 218/QĐ-STNMT v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2023 11/05/2023 Tải về
Tải về
216/QĐ-STNMT Quyết định 216/QĐ-STNMT v/v công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2023 của Khối Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 10/05/2023 Tải về
173/QĐ-STNMT Quyết định 173/QĐ-STNMT công khai tình hình thực hiện dự toán quý I/2023 của Khối Văn phòng Sở 24/04/2023 Tải về
Tải về