Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
549/QĐ-STNMT QĐ V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường 21/11/2023 Tải về
Tải về
545/QĐ-STNMT Quyết định công bố công khai giảm dự toán NSNN năm 2023 của Khối Văn phòng Sở 16/11/2023 Tải về
546/QĐ-STNMT Quyết định V/v công bố công khai Quyết toán thu-chi nguồn NSNN năm 2022 của khối Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 16/11/2023 Tải về
Tải về
528/QĐ-STNMT QĐ V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý III, 9 tháng đầu năm 2023 09/11/2023 Tải về
Tải về
483/QĐ-STNMT QĐ Công khai tình hình thực hiện dự toán quý III năm 2023- Khối Văn phòng Sở 23/10/2023 Tải về
Tải về
454/QĐ-STNMT Quyết định 454/QĐ-STNMT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường (10-2023) 04/10/2023 Tải về
441/QĐ-STNMT Quyết định 441/QĐ-STNMT về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2023 của Khối Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 22/09/2023 Tải về
405/QĐ-STNMT QĐ V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường 31/08/2023 Tải về
396/QĐ-STNMT Quyết định công khai giao dự toán Ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ đo đạc, chỉnh lý bản đồ chính, hồ sơ địa chính 11 xã trên địa bàn huyện Ý Yên 28/08/2023 Tải về
390/QĐ-STNMT QĐ V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý II năm 2023 24/08/2023 Tải về
Tải về