Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
654/QĐ-STNMT Quyết định 654/QĐ-STNMT công bố công khai giảm ngân dự toán NS nhà nước Khối Văn phòng Sở 24/11/2022 Tải về
624/QĐ-STNMT Quyết định 624/QĐ-STNMT về việc công khai quyết toán dự án hoàn thành ( Dự án: Phục hồi tài nguyên hệ sinh thái bị suy thoái vùng ven bờ tỉnh Nam Định) 11/11/2022 Tải về
Tải về
622/QĐ-STNMT Quyết định 622/QĐ-STNMT v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và môi trường 10/11/2022 Tải về
Tải về
603/QĐ-STNMT Quyết định 603/QĐ-STNMT công khai giao dự toán thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Giao Thủy, Xuân Trường và diễn tập tác chiến phòng thủ Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định 03/11/2022 Tải về
601/QĐ-STNMT Quyết định 601/QĐ-STNMT v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường 02/11/2022 Tải về
593/QĐ-STNMT Quyết định 593/QĐ-STNMT công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 9 tháng đầu năm 2022 31/10/2022 Tải về
Tải về
531/QĐ-STNMT QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng và thiết bị điện tử của Khối Văn phòng Sở 24/10/2022 Tải về
501/QĐ-STNMT Quyết định 501/QĐ-STNMT công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 12/10/2022 Tải về
Tải về
361/QĐ-STNMT Quyết định công khai về việc thực hiện dự toán thu chi 6 tháng đầu năm 2022 21/07/2022 Tải về
353/QĐ-STNMT Quyết định 353/QĐ-STNMT công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022 18/07/2022 Tải về
Tải về
285/QĐ-STNMT Quyết định 285/QĐ-STNMT công bố công khai giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Khối Văn phòng Sở 29/06/2022 Tải về
280/QĐ-STNMT Quyết định 280/QĐ-STNMT công bố công khai ngân sách nhà nước năm 2022 24/06/2022 Tải về
1856/STNMT-CCMT Công văn 1856/STNMT-CCMT v/v công khai số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp do Sở Tài nguyên và Môi trường thu năm 2021. 16/06/2022 Tải về
230/QĐ-STNMT Quyết định 230/QĐ-STNMT công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN quý I năm 2022 18/05/2022 Tải về
Tải về
92/QĐ-STNMT Quyết định 92/QĐ-STNMT công bố công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư năm 2021 17/05/2022 Tải về
189/QĐ-STNMT Quyết định 189/QĐ-STNMT v/v công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi Quý I năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 15/04/2022 Tải về
Tải về
176/QĐ-STNMT Quyết định 176/QĐ-STNMT công khai giao dự toán NSNN thực hiện nhiệm vụ: Điều tra, KS và đề xuất các biện pháp ngăn chặn kiểm soát các sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Nam Định 05/04/2022 Tải về
163/QĐ-STNMT Quyết định 163/QĐ-STNMT v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường 28/03/2022 Tải về
122/QĐ-STNMT Quyết định 122/QĐ-STNMT công khai tình hình thực hiện dự toán năm 2021 của Khối Văn phòng Sở 16/03/2022 Tải về
Tải về
116/QĐ-STNMT Quyết định 116/QĐ-STNMT công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 cho Khối văn phòng Sở 15/03/2022 Tải về