Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
441/QĐ-STNMT Quyết định 441/QĐ-STNMT về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2023 của Khối Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 22/09/2023 Tải về
405/QĐ-STNMT QĐ V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường 31/08/2023 Tải về
396/QĐ-STNMT Quyết định công khai giao dự toán Ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ đo đạc, chỉnh lý bản đồ chính, hồ sơ địa chính 11 xã trên địa bàn huyện Ý Yên 28/08/2023 Tải về
390/QĐ-STNMT QĐ V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý II năm 2023 24/08/2023 Tải về
Tải về
351/QĐ-STNMT Quyết định 351/QĐ-STNMT công khai tình hình thực hiện dự toán quý 2/2023- khối VP Sở 21/07/2023 Tải về
Tải về
334/QĐ-STNMT Quyết định 334/QĐ-STNMT v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất ) 06/07/2023 Tải về
333/QĐ-STNMT Quyết định 333/QĐ-STNMT V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường khối VPS 06/07/2023 Tải về
335/QĐ-STNMT Quyết định 335/QĐ-STNMT công bố công khai giao dự toán của Khối Văn phòng Sở 06/07/2023 Tải về
219/QĐ-STNMT Quyết định 219/QĐ-STNMT v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2022 11/05/2023 Tải về
Tải về
218/QĐ-STNMT Quyết định 218/QĐ-STNMT v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2023 11/05/2023 Tải về
Tải về