Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 351/QĐ-STNMT
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 21/07/2023
Ngày hiệu lực 21/07/2023
Lĩnh vực Công khai ngân sách nhà nước
Người kí Bùi Công Mậu
Ngày đăng 21/07/2023
Các tệp văn bản đính kèm
QĐ CK Thực hiện dự toán quy II-2023.pdf
biểu 03.pdf