Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 219/QĐ-STNMT
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 11/05/2023
Ngày hiệu lực 11/05/2023
Lĩnh vực Công khai ngân sách nhà nước
Người kí Phạm Văn Sơn
Ngày đăng 11/05/2023
Các tệp văn bản đính kèm
11_5_QĐ Công khai dự toán thu chi năm 2022.pdf
11_5_Biểu 03 CK dự toán nam 2022.pdf