Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 390/QĐ-STNMT
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 24/08/2023
Ngày hiệu lực 24/08/2023
Lĩnh vực Công khai ngân sách nhà nước
Người kí Phạm Văn Sơn
Ngày đăng 24/08/2023
Các tệp văn bản đính kèm
QĐ Công khai dự toán thu chi quý II 2023.pdf
Biểu 03 CK dự toán Qúy II 2023.pdf