Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 405/QĐ-STNMT
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 31/08/2023
Ngày hiệu lực 31/08/2023
Lĩnh vực Công khai ngân sách nhà nước
Người kí Phạm Văn Sơn
Ngày đăng 31/08/2023
Các tệp văn bản đính kèm
STNMT_QĐ công khai dự toán NS (thang 8-2023).pdf