Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
01/2023/TT-VPCP Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 05/04/2023 Tải về
370/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ V/v thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụngđất, tài sản gắn liền với đất 01/02/2023 Tải về
152/QĐ-UBND QĐ v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2022 16/01/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
981/UBND-VP3 V/v thực hiện Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ 27/12/2022 Tải về
23/2022/TT-BTNMT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam 26/12/2022 Tải về
17/2022/TT-BTNMT Thông tư Về việc ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải 15/11/2022 Tải về
16/2022/TT-BTNMT Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000 13/11/2022 Tải về
26/2022/UBTVQH15 Nghị quyết số 26 năm 2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 15/10/2022 Tải về
27/2022/UBTVQH15 Nghị quyết số 27 năm 2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 15/10/2022 Tải về
3178/STNMT-VP V/v triển khai cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia 04/10/2022 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về