Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
3257/QĐ-BTNMT QĐ Ban hành tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với Bao bì nhựa thân thiện với môi trường 07/11/2023 Tải về
Tải về
12/2023/TT-BTNMT Thông tư Quy định kỹ thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám 12/10/2023 Tải về
71/2023/NĐ-CP NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 20/09/2023 Tải về
412/QĐ-STNMT Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và Cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài nguyên và Môi trường 08/09/2023 Tải về
05/VBHN-BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường 30/08/2023 Tải về
07/VBHN-BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQuy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệpviên chức chuyên ngành địa chính 30/08/2023 Tải về
02/VBHN-BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQuy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chứcchuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường 30/08/2023 Tải về
08/2023/TT-BTNMT ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 31/07/2023 Tải về
Tải về
13/2023/QĐ-TTg QĐ ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất 22/05/2023 Tải về
1101/BCA-QLHC V/v sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID 11/04/2023 Tải về