Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
412/QĐ-STNMT Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và Cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài nguyên và Môi trường 08/09/2023 Tải về
05/VBHN-BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường 30/08/2023 Tải về
07/VBHN-BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQuy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệpviên chức chuyên ngành địa chính 30/08/2023 Tải về
02/VBHN-BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQuy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chứcchuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường 30/08/2023 Tải về
08/2023/TT-BTNMT ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 31/07/2023 Tải về
Tải về
13/2023/QĐ-TTg QĐ ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất 22/05/2023 Tải về
1101/BCA-QLHC V/v sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID 11/04/2023 Tải về
01/2023/TT-VPCP Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 05/04/2023 Tải về
370/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ V/v thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụngđất, tài sản gắn liền với đất 01/02/2023 Tải về
152/QĐ-UBND QĐ v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2022 16/01/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về