Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
26/2022/UBTVQH15 Nghị quyết số 26 năm 2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 15/10/2022 Tải về
27/2022/UBTVQH15 Nghị quyết số 27 năm 2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 15/10/2022 Tải về
3178/STNMT-VP V/v triển khai cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia 04/10/2022 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
29/2022/QĐ-UBND QĐ ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Nam Định 29/08/2022 Tải về
55/2022/NĐ-CP NĐ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lí đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 23/08/2022 Tải về
447/UBND-VP8 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp 01/07/2022 Tải về
Tải về
506/TB-VPĐK V/v thông báo vv giới thiệu chức danh và chữ ký 01/07/2022 Tải về
64/NQ-CP Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 06/5/2022 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030; về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình một số dự án luật 06/05/2022 Tải về
23/2022/NĐ-CP Nghị định số 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 05/04/2022 Tải về
422/QĐ-TTg Quyết định 422/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục Dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 04/04/2022 Tải về
633/QĐ-UBND Quyết định 633/QĐ-UBND v/v phê duyệt, công bố danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Nam Định 30/03/2022 Tải về
Tải về
282/QĐ-BTNMT Quyết định 282/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022của Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/02/2022 Tải về
16/2022/NĐ-CP Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng 28/01/2022 Tải về
73/QĐ-BTNMT Quyết định 73/QĐ-BTNMT về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện 12/01/2022 Tải về
28/CĐ-TTg Công điện hỏa tốc số 28/CĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng COVID-19 11/01/2022 Tải về
03/2022/QH15 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 11/01/2022 Tải về
03/2022/NĐ-CP Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều 06/01/2022 Tải về
04/2022/NĐ-CP Nghị định số 04/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ 06/01/2022 Tải về
02/2022/NĐ-CP Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 06/01/2022 Tải về
2654/QĐ-BTNMT Quyết định 2654/QĐ-BTNMT về việc công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021. 31/12/2021 Tải về