Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
3588/TB-STNMT Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tuần 3 tháng 9 năm 2023 19/09/2023 Tải về
Tải về
Tải về
3463/TB-STNMT Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao banđánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2023;triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023 12/09/2023 Tải về
3371/TB-STNMT Thông báo vv giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chánh VP Sở và Phó Chi cục trưởng Chi cục BVMT thuộc Sở TNMT 05/09/2023 Tải về
2995/TB-STNMT Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tuần 01 tháng 8 năm 2023 08/08/2023 Tải về
Tải về
2932/TB-STNMT Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định năm 2023 03/08/2023 Tải về
Tải về
Tải về
2879/TB-STNMT Thông báo kết luận tại cuộc họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Ngành Tài nguyên và Môi trường 31/07/2023 Tải về
2821/TB-STNMT Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tuần 3 tháng 7 năm 2023 26/07/2023 Tải về
604/STTTT-CĐS V/v tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến. 13/07/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
2595/TB-STNMT Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tuần 1 tháng 7 năm 2023 12/07/2023 Tải về
2501/TB-STNMT Thông báo vv giới thiệu chức danh và chữ ký của Chánh thanh tra và trưởng phòng Quy hoạch kế hoạch đất đai thuộc Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định 04/07/2023 Tải về