Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
3928/TB-STNMT Thông báo 3928/TB-STNMT kết luận giao ban Tuần 3 tháng 11/2022 23/11/2022 Tải về
Tải về
148/KH-UBND KH điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ tại Kế hoạch số 99/KH - UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025 21/11/2022 Tải về
644/QĐ-STNMT Quyết định Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 18/11/2022 Tải về
643/QĐ-STNMT. Quyết định Ban hành sửa đổi, bổ sung tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 18/11/2022 Tải về
02/QĐ-STNMT Quyết định về việc ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2022 16/11/2022 Tải về
Tải về
3786/TB-STNMT Thông báo Về việc phân công cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin để thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường 15/11/2022 Tải về
3644/TB-STNMT Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tuần 1 tháng 11 năm 2022 07/11/2022 Tải về
02/2022/QĐ-KTNN QĐ ban hành Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước 03/11/2022 Tải về
596/QĐ-STNMT QĐ Về việc ban hành quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định 01/11/2022 Tải về
Tải về
3529/TB-STNMT Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/ 2022 01/11/2022 Tải về
592/QĐ-STNMT QĐ V/v công nhận sáng kiến cấp cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định đợt 1 năm 2022 30/10/2022 Tải về
Tải về
789-CV/BTCTU Vv công khai danh sách quy hoạch 20/10/2022 Tải về
336/STNMT-CCMT Vv phối hợp triển khai Cuộc thi: "Sông sạch, Biển xanh" tại tỉnh Nam Định. 18/10/2022 Tải về
3343/TB-STNMT Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Tại cuộc họp giao ban tuần 2 tháng 10 năm 2022 17/10/2022 Tải về
3158/TB-STNMT Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Tại cuộc họp giao ban tuần 5 tháng 9 năm 2022 04/10/2022 Tải về
133/KH-UBND KH tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định 30/09/2022 Tải về
3105/STNMT-VP V/v không tổ chức tiếp khách chúc mừng trong dịp 77 năm ngày thành lập ngành Quản lý đất đai (03/10/1945-03/10/2022) 29/09/2022 Tải về
3080/TB-STNMT Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2022 và nhiệm vụ 9 tháng năm 2022; xác định nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2022 27/09/2022 Tải về
127/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022 26/09/2022 Tải về
420/VPUBND-VP6 V/v thực hiện Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính 23/09/2022 Tải về
Tải về