Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2023/TT-VPCP
Cơ quan ban hành VP Chính phủ
Ngày ban hành 05/04/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Người kí Trần Văn Sơn
Ngày đăng 05/04/2023
Các tệp văn bản đính kèm
TT01.pdf