Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 412/QĐ-STNMT
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày hiệu lực 08/09/2023
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Người kí Phạm Văn Sơn
Ngày đăng 08/09/2023
Các tệp văn bản đính kèm
Quyết định kiện toàn BCĐ ISO năm 2023.pdf