Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 152/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 16/01/2023
Ngày hiệu lực 16/01/2023
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Người kí Hà Lan Anh
Ngày đăng 17/01/2023
Các tệp văn bản đính kèm
QD_cong_bo_danh_muc_het_hieu_luc.pdf
QD_cong_bo_danh_muc_het_hieu_luc.doc
Phu_luc_I (1).pdf
Phu_luc_I.docx
Phu_luc_II (1).pdf
Phu_luc_II.doc