Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 08/2023/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành 31/07/2023
Ngày hiệu lực 31/01/2024
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Người kí Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày đăng 31/07/2023
Các tệp văn bản đính kèm
QCVNCSDLNenDiaLy2N5N10N _TrinhBanHanh_Signed.pdf
08-2023-tt-btnmt_Signed.pdf