Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 02/QĐ-STNMT
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 16/11/2022
Ngày hiệu lực 16/11/2022
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Người kí Phạm Văn Sơn
Ngày đăng 17/11/2022
Các tệp văn bản đính kèm
Quyết định về việc ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2022.pdf
DANH MỤC HỒ SƠ NĂM 2022.pdf