Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 643/QĐ-STNMT.
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 18/11/2022
Ngày hiệu lực 18/11/2022
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Người kí Phạm Văn Sơn
Ngày đăng 21/11/2022
Các tệp văn bản đính kèm
Quyết định Ban hành sửa đổi, bổ sung tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 90012015.pdf