Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 148/KH-UBND
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 21/11/2022
Ngày hiệu lực 21/11/2022
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Người kí Trần Anh Dũng
Ngày đăng 22/11/2022
Các tệp văn bản đính kèm
KH điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ tại Kế hoạch của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 2025.zip