Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 72/TTDL&PTQĐ-HCTH&LT
Cơ quan ban hành TT Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất- Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành 21/04/2022
Ngày hiệu lực 21/04/2022
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Người kí Bùi Huy Hùng
Ngày đăng 12/05/2022
Các tệp văn bản đính kèm
Denghidangtin.pdf
Danh mục thông tin dữ liệu TNMT năm 2021.doc
Danh_muc_tai_lieu_luu_tru01.docx