Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
2766/BC-STNMT Báo cáo Nội dung tiếp thu và giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định 21/07/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
2766/BC-STNMT Báo cáo Nội dung tiếp thu và giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định 21/07/2023 Tải về
78/KH-UBND KH thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 08/05/2023 Tải về
3609/STNMT-BKTTVBĐKH V/v công khai dự thảo ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định 04/11/2022 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
13/2022/TT-BTNMT Thông tư Về việc ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp 27/10/2022 Tải về
2175/STNMT-VP V/v quản lý, lưu trữ tài liệu về công bố đường ranh giới ngoài cùng của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền 11/07/2022 Tải về
Tải về
65/KH-UBND Kế hoạch 65/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 10/05/2022 Tải về
Số: 18/2021/TT-BTNMT Thông tư 18/2021/TT-BTNMT quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/10/2021 Tải về
Số: 1579/QĐ-TTg Quyết định 1579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 22/09/2021 Tải về
Số: 5605/BTNMT-VP Công văn 5605/BTNMT-VP v/v đăng tải trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến về dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 13/09/2021 Tải về