Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
13/2022/TT-BTNMT Thông tư Về việc ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp 27/10/2022 Tải về
2175/STNMT-VP V/v quản lý, lưu trữ tài liệu về công bố đường ranh giới ngoài cùng của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền 11/07/2022 Tải về
Tải về
65/KH-UBND Kế hoạch 65/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 10/05/2022 Tải về
Số: 18/2021/TT-BTNMT Thông tư 18/2021/TT-BTNMT quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/10/2021 Tải về
Số: 1579/QĐ-TTg Quyết định 1579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 22/09/2021 Tải về
Số: 5605/BTNMT-VP Công văn 5605/BTNMT-VP v/v đăng tải trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến về dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 13/09/2021 Tải về
Số: 4944/BTNMT-TCBHĐVN Công văn 4944/BTNMT-TCBHĐVN v/v công bố Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-2020 11/08/2021 Tải về
Số: 81/KH-UBND Kế hoạch 81/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo 16/07/2021 Tải về
Số: 25/2021/QĐ-UBND Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 07/07/2021 Tải về
Số: 57/KH-UBND Kế hoạch 57/KH-UBND tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021 28/05/2021 Tải về
Số: 2758/BTNMT-TTTNMT Công văn 2758/BTNMT-TTTNMT v/v tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021 21/05/2021 Tải về
Số: 987/QĐ-UBND Quyết định 987/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Biển thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện 07/05/2021 Tải về
Số: 12/2021/QĐ-TTg Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu 24/03/2021 Tải về
Số: 11/2021/NĐ-CP Nghị định 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển 10/02/2021 Tải về
Số: 19/2020/TT-BTNMT Thông tư số 19/2020/TT-BTNMT ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển 30/12/2020 Tải về
số 28/2019/TT-BTNMT Thông tư 28/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam 31/12/2019 Tải về
số 3024/QĐ- UBND Quyết định 3024/QĐ- UBND V/v phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định 31/12/2019 Tải về
Số 130/QĐ-CCB Quyết định 130/QĐ-CCB về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 15/10/2019 Tải về
Số 33/2018/TT-BTNMT Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển. 26/12/2018 Tải về
Số: 29/2016/TT-BTNMT Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 12/10/2016 Tải về