Lĩnh vực Công khai liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
Ngày tạo 19/05/2023
Nội dung
1. Tên chủ dự án đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu - Người đại diện: Ông Đỗ Hải Điền Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu - Điện thoại: 0228 3877 141 - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 2323/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu ngày 22/10/2018. * Đại diện đơn vị quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hậu. - Người đại diện theo pháp luật của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hậu Ông Nguyễn Văn Toản; Chức vụ: Giám đốc Ban quản lý dự án. Địa chỉ liên hệ của chủ dự án: Tổ dân phố số 5, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. * Đơn vị thụ hưởng: UBND xã Hải Thanh - Người đại diện: Ông Vũ Thế Mạnh Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Hải Thanh. 2. Tên dự án đầu tư: “Xây dựng khu dân cư thương mại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu”
Các tệp đính kèm
3. GPMT Hải Thanh (bản full).docx