Lĩnh vực Công khai liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
Ngày tạo 09/06/2023
Nội dung
1 Tên chủ cơ sở: - Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Dream Plastic Nam Định - Địa chỉ văn phòng: xóm 10, xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. - Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông: ZHENG YENGYU Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: 0967008929 - Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty TNHH Dream Plastic Nam Định với mã số doanh nghiệp: 0601125003 đăng ký lần đầu ngày 14/12/2016; đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 04/06/2018; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 06/11/2018 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp. - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 5404324871 do Sở Kế hoạch và Đầu tư chứng nhận lần đầu ngày 24/01/2017. 2 Tên cơ sở - Tên cơ sở: “Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em JY Plastic Nam Định” - Địa điểm cơ sở: Xóm 12, CCN xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. - Cơ quan thẩm định, cấp các loại giấy phép liên quan đến môi trường của dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định.
Các tệp đính kèm
BC CPMT JY 02.06.2023.docx