Lĩnh vực Công khai liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
Ngày tạo 10/01/2023
Nội dung
1.Tên chủ dự án đầu tư: - Tên Chủ dự án: Công ty Cổ phần Tân Phát Trường Sơn - Địa chỉ văn phòng: Xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. - Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy ; chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc. - Điện thoại: 0912274305 - Công ty Cổ phần Tân Phát Trường Sơn được phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0601181960 đăng ký lần đầu ngày 29/07/2019, đăng kí thay đổi lần thứ 3 ngày 25/02/2022. 2. Tên dự án đầu tư: “Sản xuất kinh doanh dịch vụ thiết bị điện, điện tử, phụ tùng xe máy, xe đạp và các sản phẩm cơ khí”
Các tệp đính kèm
GPMT Tân Phát Trường Sơn 09.01.docx