Lĩnh vực Công khai liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
Ngày tạo 01/03/2023
Nội dung
- Tên chủ dự án đầu tư: - Tên Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Jehong Textile - Địa chỉ trụ sở chính: Lô Q4, KCN Dệt may Rạng Đông, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. - Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư dự án: Ông Liao, Ming - Tung; Quốc tịch: Trung Quốc; chức vụ: Giám đốc công ty. - Điện thoại: 0975 088 666. - Tên dự án đầu tư: - Tên dự án: “Nhà máy dệt may Jehong Textile” - Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô Q4, KCN Dệt may Rạng Đông, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Các tệp đính kèm
GPMT Jehong.doc