Lĩnh vực Công khai liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
Ngày tạo 14/06/2023
Nội dung
1. Tên chủ dự án đầu tư - Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH JML Vina Industrial. - Địa chỉ trụ sở chính: Lô M11, đường N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định (Thuê của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia). - Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Bà Jian Li Jiang; Quốc tịch: Canada; Chức vụ: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. - Điện thoại: 0782473840. - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư : Mã số dự án 9860353624 chứng nhận lần đầu ngày 18/11/2022, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 02/6/2023 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định cấp. - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Mã số doanh nghiệp 0601241338 đăng ký lần đầu ngày 28/11/2022 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp. - Mã số thuế: 0601241338. 2. Tên dự án đầu tư - Tên dự án: “Dự án Công ty TNHH JML Vina Industrial”. - Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô M11, đường N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định (Thuê của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia).
Các tệp đính kèm
0. GPMT JML.doc