Lĩnh vực Công khai liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
Ngày tạo 03/02/2023
Nội dung
1. Tên chủ dự án đầu tư: - Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đông Sơn Phú Quốc. - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà CT4 – Vimeco, đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. - Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. - Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án: Ông Hách Thanh Toàn; - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp là 1702107806, đăng ký lần đầu ngày 09/11/2017, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 07/3/2019; - Mã số thuế: 1702107806. 2. Tên dự án đầu tư: "Xây dựng khu kinh doanh thương mại dịch vụ tập trung"
Các tệp đính kèm
GPMT Đông Sơn Phú Quốc.docx