Lĩnh vực Công khai liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
Ngày tạo 30/03/2023
Nội dung
1. Tên chủ dự án đầu tư: - Chủ dự án: Công ty cổ phần nhựa Mỹ Thịnh. - Địa chỉ trụ sở chính: 15/76 Vị Hoàng, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. - Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. - Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án: Ông Trần Văn Cứu; - Chức vụ: Giám đốc Công ty. - Số điện thoại: 0913561579 2. Tên dự án đầu tư: "Xây dựng Tổ hợp dịch vụ kinh doanh tổng hợp"
Các tệp đính kèm
BC Giay phep moi truong nhựa Mỹ Thịnh 27.3.doc