Lĩnh vực Công khai liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
Ngày tạo 20/03/2023
Nội dung
1. Chủ dự án đầu tư: Công an tỉnh Nam Định - Địa chỉ trụ sở: Số 117, đường Quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. - Người đại diện: Đại tá Trần Minh Tiến Chức vụ: Giám đốc. - Điện thoại: 0228.3849642; Fax: 0228.3837379 * Đơn vị sử dụng: Công an huyện Nam Trực - Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. 2. Tên dự án đầu tư: - Tên dự án đầu tư: Cơ sở làm việc Công an huyện Nam Trực thuộc Công an tỉnh Nam Định - Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Thị trấn Nam Giang - Huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định.
Các tệp đính kèm
GP CA huyện Nam Trực 16-3.doc