Lĩnh vực Công khai liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
Ngày tạo 06/04/2023
Nội dung
1. Tên chủ dự án đầu tư: - Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp ZU HOW. - Địa điểm thực hiện dự án: Tại lô CN3-10-11, Cụm công nghiệp Yên Dương, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. - Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án: Ông Chang Shong Chu; Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty. Số điện thoại: 0938 144 717 2. Tên dự án đầu tư: " Nhà máy sản xuất nồi hơi ZU HOW"
Các tệp đính kèm
GPMT ZU HOW 23.3.doc