Lĩnh vực Công khai liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
Ngày tạo 01/03/2023
Nội dung
- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Nice Power - Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 3, xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. - Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông KUO CHING FU Chức vụ: Tổng giám đốc - Điện thoại: 0228 389 6896 - Tên cơ sở: “Nhà máy Nice Power”
Các tệp đính kèm
báo cáo GPMT 24.02.docx