Lĩnh vực Công khai liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
Ngày tạo 26/04/2023
Nội dung
1. Tên chủ dự án đầu tư - Tên Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nam Đại Thành - Địa chỉ liên hệ: Số 62, đường Trương Hán Siêu, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam. - Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án: Ông Vũ Văn Đoài; - Chức vụ: Giám đốc Công ty - Điện thoại: 0908.554.455; - Mã số thuế: 0601163640 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nam Đại Thành (gọi tắt là Công ty) hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 06011636401 đăng ký lần đầu ngày 02/10/2018do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp. 2. Tên dự án đầu tư - Tên dự án: “Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 19 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định”. - Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Các tệp đính kèm
GPMT lô số 19 - 25.4.2023.docx