Lĩnh vực Công khai liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
Ngày tạo 12/09/2023
Nội dung
1. Tên chủ dự án đầu tư - Chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần xây dựng Minh Tiến - Địa chỉ văn phòng: Thôn Nam Ngoại Nam, xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định - Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0600346835 - Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Lại Quang Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc. - Điện thoại: 0228.3883638 - 0913345303 2. Tên dự án đầu tư: - Tên dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở sản xuất giày - Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
Các tệp đính kèm
đăng tải GP Giay Minh Tien.pdf
GPMT giày Minh Tiến 7-9.doc