Lĩnh vực Công khai liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
Ngày tạo 11/04/2023
Nội dung
1. Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH may Việt Thuận - Địa chỉ: Lô P1, đường N5A, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. - Người đại diện theo pháp luật: Bà Hsu Yang, Li-Fen; - Chức vụ: Tổng giám đốc. - Điện thoại: 02283 668 998; - Mã số thuế: 0601070996. 2. Tên cơ sở: Công ty TNHH may Việt Thuận - Địa điểm: Lô P1, đường N5A, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Các tệp đính kèm
BC GPMT Việt Thuận 03 04 2023.docx