Lĩnh vực Công khai liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
Ngày tạo 30/06/2023
Nội dung
1 Tên chủ cơ sở: Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn - Địa chỉ văn phòng: Km 2 – đường Văn Cao – xã Lộc An – thành phố Nam Định - Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Trần Ngọc Hưng. - Chức vụ: Giám đốc; - Điện thoại: 02283632179; - Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp 0600312071. Đăng ký lần đầu ngày 29/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 03/04/2017. 2. Tên cơ sở: Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn - Địa điểm cơ sở: Km 2 – đường Văn Cao – xã Lộc An – thành phố Nam Định
Các tệp đính kèm
Báo cáo Giấy phép Môi trường Bút Sơn.docx