Lĩnh vực Công khai liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
Ngày tạo 15/09/2023
Nội dung
1. Tên chủ cơ sở Công ty TNHH MTV Tường Giang - Địa chỉ: Thôn Dương Độ, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định - Người đại diện: Ông Tống Đình Nguyện - Chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám đốc - Điện thoại: 0913345110 - Mã số thuế: 0600724903 - Công ty TNHH MTV Tường Giang đã được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0600724903 đăng ký lần đầu ngày 17/08/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 26 tháng 07 năm 2017. - Hợp tác xã kinh doanh VLXD Đồng Sơn được thành lập theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 07E7000001 ngày 05/11/2009. Ngày 05/08/2010 do điều kiện kinh tế khó khăn nên các xã viên trong hợp tác xã VLXD Đồng Sơn không đủ điều kiện để duy trì hoạt động của HTX nên tự nguyện xin giải thể HTX dẫn đến HTX không đủ nguồn tài chính để tiếp xục xây dựng nhà máy gạch Đồng Sơn. Ngày 10/08/2010 căn cứ Luật Hợp tác xã, nghị quyết đại hội xã viên biểu quyết thông qua việc xã viên xin giải thể HTX chuyển nhượng và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài sản, mặt bằng xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tường Giang. 1.2. Tên cơ sở “NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL CÔNG SUẤT 10 TRIỆU VIÊN/NĂM” 2. Địa điểm cơ sở: Địa chỉ nhà máy: thôn Dương Độ, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định với tổng diện tích 25.234m2. Ranh giới khu đất được giới hạn bởi: - Phía Bắc: Giáp sông Đào - Phía Đông, Nam: Giáp đê sông Đào - Phía Tây: Giáp đất bãi sông Đào. Địa điểm mỏ khai thác khoáng sản: thôn Dương Độ, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định với tổng diện tích 18.120,8 m2.
Các tệp đính kèm
đăng tải GP (1).pdf
GPMT Lo gach 24.08.2023.doc