Lĩnh vực Công khai liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
Ngày tạo 12/09/2023
Nội dung
1. Tên chủ cơ sở: Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Xuân Châu - Địa chỉ:xóm 2 xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. - Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Thành Lễ. Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị. - Điện thoại: 0913887648; - Mã số thuế:0600328554. - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp 0600328554 đăng ký lần đầu ngày 01/4/2004,đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24/6/2022 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp. 2. Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Xuân Châu công suất 18 triệu viên/nămvà vùng nguyên liệu - Địa điểm: Xóm 2 xã Xuân Châu huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
Các tệp đính kèm
đăng tải GP.pdf
1.Báo cáo đề xuất Xuân Châu.4-9.doc