VĂN BẢN QPPL

3469/QĐ-BTNMT - Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực tài nguyên nướctrong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lýcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường

3468/QĐ-BTNMT - Quyết định việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường (kèm theo danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đất đai)

13/VBHN-BTNMT - Thông tư Quy định về hành nghề khoan nước dưới đất

12/VBHN-BTNMT - Quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự ántheo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ nghị định thư kyoto

09/VBHN-BTNMT - Thông tư Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết

18/2023/TT-BTNMT - Về việc ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường

19/2023/TT-BTNMT - Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

434/GP-BTNMT - Giấy phép môi trường đối với dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông" - giai đoạn 1 thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

3257/QĐ-BTNMT - QĐ Ban hành tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với Bao bì nhựa thân thiện với môi trường

3180/QĐ-BTNMT - Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa"

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

2424/QĐ-UBND - Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện Mỹ Lộc

960/QĐ-VPĐK - V/v hủy GCNQSDĐ seri số AP 327305 do bị mất; Cấp lại GCNQSDĐ, QSHN ở và TSK gắn liền với đất đối với thửa đất số 391 tờ bản đồ số 18 - BĐĐC Hải Phong, H. Hải Hậu, T. NĐ.

961/QĐ-VPĐK - V/v hủy GCNQSDĐ seri số AB 855964 do bị mất; Cấp lại GCNQSDĐ, QSHN ở và TSK gắn liền với đất đối với thửa đất số 250 tờ bản đồ số 12 - BĐĐC - X. Hải Lý, H. Hải Hậu, tỉnh NĐ.

958/QĐ-VPĐK - V/v hủy GCNQSDĐ, QSHN ở và TSK gắn liền với đất seri số CU 279829 do bị mất; Cấp lại GCNQSDĐ, QSHN ở và TSK gắn liền với đất đối với thửa đất số 101 tờ bản đồ số 8 - BĐĐC X. Hải Châu, H. Hải Hậu, tỉnh NĐ.

959/QĐ-VPĐK - V/v hủy GCNQSDĐ seri số AĐ 303102 do bị mất; Cấp lại GCNQSDĐ, QSHN ở và TSK gắn liền với đất đối với thửa đất số 247 tờ bản đồ số 38 - BĐĐC - TT Thịnh Long, H Hải Hậu, tỉnh NĐ.

573/QĐ-STNMT - QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng trụ sở làm việc Kho bạc nhà nước Vụ Bản-Nam Định" của Kho bạc nhà nước Nam Định

584/TB-UBND - Thông báo Về việc công khai Quyết định thay đổi về quy mô, địa điểm, vị trí và số lượng công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Nam Định

565/QĐ-STNMT - QĐ Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của nhiệm vụ Tuyên truyền, hỗ trợ dụng cụ thực hiện phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn tỉnh Nam Định

567/QĐ-STNMT - QĐ Công bố công khai giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Khối Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (Bổ sung kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở theo NĐ 24/2023/NĐ-CP)

568/QĐ-STNMT - QĐ Về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư mở rộng cơ sở kinh doanh tổng hợp" của Hộ kinh doanh Nguyễn Việt Chính tại xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định