VĂN BẢN QPPL

10/2023/NĐ-CP - Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

8/SY-VPUBND - Bản sao QĐ số 124/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2023 của Bộ TNMT v/v công bố DM văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TNMT năm 2022

152/QĐ-UBND - QĐ v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2022

4466/KH-STNMT - Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023

4465/KH-STNMT - Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023

01/QCPH-BTNMT-BCA - Phối hợp giữ Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý tài nguyên, môi trường

2441/QĐ-UBND - Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

20/2022/TT-BTNMT - Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất

18/2022/TT-BTNMT - Ban hành Thông tư quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

17/2022/TT-BTNMT - Thông tư Về việc ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

259/QĐ-STNMT - Quyết định 259/QĐ-STNMT thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Công ty CP dệt may Tuấn Thành tại CCN An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

254/QĐ-STNMT - Quyết định 254/QĐ-STNMT về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng cửa hàng xăng dầu và dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản" của Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại tổng hợp Hưng Thịnh

253/QĐ-STNMT - Quyết định 253/QĐ-STNMT về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng chùa Thuý Dĩnh tại xã Giao Châu, huyện Giao Thuỷ" của Ban hộ tự chùa Thuý Dĩnh

1826/TB-STNMT - Thông báo kết luận thanh tra v/v thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên

13/2023/QĐ-TTg - QĐ ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

232/QĐ-STNMT - Quyết định 232/QĐ-STNMT về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Mở rộng di tích lịch sử - văn hoá chùa Hổ Sơn xã Liên Minh, huyện Vụ Bản" của UBND xã Liên Minh

234/QĐ-STNMT - Quyết định 234/QĐ-STNMT về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng khu dân cư tập trung thôn An Cổ, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc" của UBND huyện Mỹ Lộc

235/QĐ-STNMT - Quyết định 235/QĐ-STNMT thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án "Xây dựng khu dân cư thương mại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu" của UBND huyện Hải Hậu

231/QĐ-STNMT - Quyết định 231/QĐ-STNMT về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Khu thương mại dịch vụ và siêu thị" của Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà Nam tại thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

1777/KH-STNMT - Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới