Ngày Nước Thế giới 22/3/2023 - “Thúc đẩy sự thay đổi”

Ngày Nước Thế giới 22/3/2023 có chủ đề là “Accelerating Change”-“Thúc đẩy sự thay đổi”. Chủ đề "Thúc đẩy sự thay đổi" của năm nay nhấn mạnh vai trò của nước là nền tảng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống và là cốt lõi của sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia.

 


Ngày Nước Thế giới năm 2023 có chủ đề là “Thúc đẩy sự thay đổi”

Với chủ đề "Thúc đẩy sự thay đổi “ cùng câu chuyện và hình ảnh con chim Ruồi, chiến dịch năm nay cũng hướng đến giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường trên toàn cầu, qua đó kêu gọi cộng đồng cùng thực hiện các chương trình hành động bảo vệ tài nguyên nước tạo ra sự khác biệt bằng cách thay đổi cách thức sử dụng, khai thác và quản lý nước trong cuộc sống hàng ngày.

Thông điệp bao trùm của chiến dịch là “Hãy là sự thay đổi mà bạn muốn thấy trên thế giới”, trong chuyện cổ tích con chim Ruồi đã mang theo từng giọt nước để dập tắt hỏa hoạn, nó đã làm mọi thứ có thể. Hãy giống như con chim ruồi và hành động ngay bây giờ.

 Một số Thông điệp Ngày Nước Thế giới năm 2023:

  • Tiết kiệm nước là để bảo vệ hành tinh của chúng ta.
  • Bảo vệ tài nguyên nước là góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.
  • Tiếp cận với nước an toàn là quyền bình đẳng của mỗi người.
  • Tiết kiệm  nước phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta.
  • Tiết kiệm nước hôm nay là tiết kiệm nước cho tương lai.
  • Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ để thúc đẩy những thay đổi lớn.
  • Một số hình ảnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày Nước Thế giới 22/3/2023:

(Nguồn: Cục quản lý tài nguyên nước)