Tuyên truyền pháp luật về quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường biển.
Ngày 28/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường(TNMT) tổ chức hội nghị Tuyên truyền pháp luật về quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường biển.
    Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở; Chi cục Biển; Lãnh đạo các  các đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo, chuyên viên phòng TNMT 3 huyện ven biển; Đại diện phòng NN&PTNT 3 huyện ven biển; Vườn Quốc gia Xuân Thủy; Lãnh đạo, cán bộ địa chính UBND 20 xã, thị trấn ven biển; Đại diện các Đồn biên phòng 3 huyện ven biển; Hội nông dân và đoàn thanh niên.   
 
Đồng chí Phạm Văn Sơn –Phó Giám đốc Sở triển khai hội nghị
          Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên môi trường biển ở cấp huyện, xã, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Đây là công cụ quan trọng trong công tác quản lý TNMT biển.
 
Chi cục biển báo cáo tại hội nghị
   Tại hội nghị Lãnh đạo Chi Cục Biển trình bày “Luật tài nguyên, môi trường  Biển và Hải Đảo 2015”; “Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 quy định về giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển”;  “Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo”. Cũng tại hội nghị này chi cục Biển cũng giới thiệu đến các vị đại biểu “Tổng quan về tràn dầu và đề cương hướng dẫn lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu”.
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn
    Thông qua hội nghị các đại biểu nắm thêm những nội dung quy định về bảo vệ và phát triển tài nguyên biển của từng cấp và từng địa phương góp phần giữ gìn môi trường biển và hải đảo quê hương trong lành và phát triển bền vững./.