Tuyên truyền luật pháp về quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường biển
Ngày 30/11/2018 tại TT Quất Lâm – H.Giao Thủy, Sở Tài nguyên và Môi trường(TNMT) tổ chức hội nghị tuyên truyền luật pháp về quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường biển
 
        Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Văn Sơn – Phó GĐ Sở TNMT; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: VPS , Phòng TNN-KS; KTTV&BĐKH, CC BMTV, TT QT&PTTNMT; CNTT; Chi cục Biển; Đại diện Lãnh đạo phòng TNMT, Phòng NN&PTNT, Đoàn Thanh niên, Hội nông dân 3 huyện ven biển Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng; Vườn quốc gia Xuân Thủy. Cán bộ và chiến sỹ đại điện các đồn biên phòng: Ba Lạt, Quất Lâm, Văn Lý, Ngọc Lâm, Hải đội II và Cửa khẩu cảng Hải Thịnh; Cảng vụ Hàng hải Nam Định, Lãnh đạo và cán bộ địa chính môi trường 20 xã thị trấn ven biển trên địa bàn toàn tỉnh. Dự hội nghị còn có Đài PTTH tỉnh , Báo Nam Định và Website Sở TNMT đưa tin.
          Phát biểu khai mạc hội nghị đ/c Phó giám đốc Sở TNMT nhấn mạnh và đề nghị các đại biểu tập trung chú trọng và các Nghị quyết và nghị định về Kinh tế biển áp dụng tại từng địa phương. Đặc biệt nhấn mạnh bảo vệ môi trường biển bằng các hành động thiết thực.
Đ/c Phó Giám đốc Sở TNMT phát biểu khai mạc hội nghị
 
          Trong khuôn khổ hội nghị tuyên truyền: Chi cục Biển đã truyền tải đến các đại biểu Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 20/10/2018 của BCH TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do đ/c Phạm Anh Chiến- Phó chi cục trưởng phụ trách chi cục biển trình bày.
 
Phó chi cục trưởng phụ trách chi cục biển trình bày nghị quyết 36-NQ/TW
 
          Hội nghị cũng đã trình bày các Luật, Thông tư và Nghị định liên quan đến Quản lý và bảo vệ môi trường Biển gồm: Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo; Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo; Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính Phủ Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.
Đại biểu tham dự hội nghị.
 
                                                          Hội nghị còn được phổ biến giới thiệu phần mềm bản đồ nguy cơ ngập gây ra bởi nước dâng do bão, siêu bão.

CCB giới thiệu phần mềm bản đồ nguy cơ ngập gây ra bởi nước dâng do bão, siêu bão.
 
          Tại phần thảo luận các đại biểu cũng tham gia thảo luận và được giải đáp tư vấn về các vấn đề phát sinh trong thực tế quản lý tài nguyên, môi trường biển tại địa phương.