Triển khai Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo năm 2015
Sáng 24-11-2016, Sở TN và MT đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Tài nguyên, Môi trường (TN-MT) biển và hải đảo năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 24-5-2016 của UBND tỉnh về việc triển khai Luật TN-MT biển và hải đảo và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN và MT); lãnh đạo các ban, sở, ngành, các huyện, thành phố; các đồn biên phòng, cảng vụ hàng hải, Ban quản lý Vườn quốc gia Xuân Thủy, Đài Khí tượng thủy văn Nam Định cùng lãnh đạo, cán bộ TN-MT của 18 xã, thị trấn ven biển.

Đ/c Vũ Văn Hưng-TUV- GĐ Sở TNMT phát biểu khai mạc hội nghị
Việt Nam là quốc gia ven biển, có bờ biển dài khoảng 3.260km, với hàng nghìn đảo lớn nhỏ, trong đó có 2 quần đảo xa bờ cùng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa rộng lớn. Biển Việt Nam có nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng, với trữ lượng, quy mô thuộc loại khá, cho phép chúng ta phát triển nhiều lĩnh vực kinh tế biển quan trọng như: đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản; cảng biển, vận tải biển… Tỉnh ta là 1 trong 28 tỉnh, thành phố ven biển có đường bờ biển dài 72km, với 18 xã, thị trấn ven biển thuộc 3 huyện: Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng. Luật TN-MT biển và hải đảo đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25-6-2015 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016. Luật TN-MT biển và hải đảo năm 2015 đã khẳng định tầm quan trọng sống còn về chủ quyền lãnh thổ biển, đảo đối với sự phát triển địa kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước… Tại hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp những thông tin cơ bản của Luật TN-MT biển và hải đảo năm 2015; Nghị định 40/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TN-MT biển và hải đảo; Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21-5-2014 của Chính phủ quy định về giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Thông tư 20/2016/TT-BTNMT ngày 25-8-2016 của Bộ TN và MT quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu TN-MT biển và hải đảo; Thông tư 10/2016/TT-BTNMT ngày 16-5-2016 của Bộ TN và MT quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.


Tổng cục Phó Tổng cục Biển và Hải đảo VN- Phạm Ngọc Sơn truyền đạt Luật
và các Văn bản đi hành hướng dẫn.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện hiệu quả Luật TN-MT biển và hải đảo năm 2015, ngày 24-5-2016 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND triển khai thực hiện Luật TN-MT biển và hải đảo năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Nam Định. Hội nghị này là một trong những nội dung quan trọng trong Kế hoạch của UBND tỉnh, vì vậy các đại biểu tham dự hội nghị cần tập trung nghiên cứu, nắm bắt các nội dung chính của Luật TN-MT biển và hải đảo năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để tham mưu cho các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Luật một cách kịp thời, hiệu quả./.