Tập huấn nâng cao năng lực quản lý tổng hợp vùng bờ và ứng phó sự cố tràn dầu.
Sáng ngày 20/12/2018, tại Sở Tài nguyên và Môi trường(TNMT) tổ chức tập huấn về nâng cao năng lực quản lý tổng hợp vùng bờ và ứng phó sự cố tràn dầu. Tham dự có các đồng chí: Phan Văn Phong – Quyền Giám đốc Sở TNMT; Đại diện lãnh đạo Các đơn vị liên quan thuộc Sở TNMT; Tiến sĩ Nguyễn Minh Sơn – Viện Công nghệ môi trường trực tiếp truyền đat; Phòng TNMT các Huyện, Thành phố; Đại diện các sở ngành: NN&PTNT, Xây dựng, Công thương, GTVT, KHĐT, VH-TT&DL, Y tế, KHCN, Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Vườn quốc gia Xuân Thủy, Cảng vụ hàng hải Nam Định; đại diện các tổ chức đoàn thể như: UBMTTQ tỉnh, Phụ nữ, Cựu chiến bỉnh, Nông dân, Thanh niên; Cơ quan tuyên truyền đưa tin: Đài PTTH tỉnh, Báo NĐ, Website Sở TNMT.
 
 
         
                 Đ/c Phan Văn Phong – Q. Giám đốc Sở TNMT phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
          Quản lý vùng bờ, ứng phó sự cố tràn dầu là một trong những nhiệm vụ quan trọng phát triển bền vững kinh tế - xã hội, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường đã được quy định trong Luật Tài nguyên môi trường Biển và Đảo. Một trong những công việc nhằm nâng cáo trình độ chuyên môn nghiệp vụ là đào tạo cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước có liên quan đến TNMT biển của các đơn vị và tổ chức liên quan trên địa bản tỉnh. Sở TNMT tổ chức tập huấn nghiệp chuyên đề về ứng phó sự cố tràn dầu và quản lý tổng hợp vùng bờ.
          Tại buổi tập huấn đại diện viện công nghệ môi trường tiến sĩ Nguyễn Minh Sơn đã trình bài tới các đại biểu khái niệm, sự cần thiết  cùng những bài học và giải pháp về quản lý tổng hợp vùng bờ tại Việt Nam nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng. Quản lý tổng hợp vùng bờ là phương thức quản lý không phải là mô hình nghiên cứu khoa học...
Tiến sĩ Nguyễn Minh Sơn trình bày về quản lý tổng hợp vùng bờ.
 
          Đại diện lãnh đạo chi cục Biển ông Phạm Anh Chiến- Phó chi cục trưởng phụ trách CCB trình bày về “Sự cố tràn dầu các tác động đến môi trường và một số giải pháp ứng phó”. Bài trình bày nêu rõ một số khái niệm về dầu, sự cố tràn dầu, đối tượng có nguy cơ gây ra tràn dầu, Diễn biến tràn dầu, tác động do tràn dầu, nguyên nhân và một số biện pháp khắc phục.
Phó chi cục trưởng phụ trách CCB trình bày về “Sự cố tràn dầu các tác động đến môi trường
và một số giải pháp ứng phó”
          Để khắc phục sự cố tràn dầu có một số biện pháp như:
          - Bằng công cụ kỹ thuật cao hoặc đơn giản như sử dụng phao ngăn dầu chuyên dụng, tre nứa kết thành phao ngăn, sau đó nhanh chóng thu gom bằng mọi cách từ bơm hút cho đến vớt thủ công; dùng rơm rạ hoặc các loại vật liệu xốp dễ ngấm dầu thả xuống nước cho dầu thấm vào, sau đó vớt lên gom giữ vào nơi an toàn, xử lý.
          - Dùng chất phân tán dầu nhằm ngăn không cho dầu có khả năng loang vào gây ô nhiễm đến bờ.
          - Khi dầu đã loang và dạt vào bờ, cần nhanh chóng và bằng mọi biện pháp, mọi phương tiện, từ thô sơ(xẻng, xô, chậu..) chó tới hiện đại(xe hút nước, bơm dầu, xe ủi, ô tô tải..) tổ chức thu gom váng dầu, cặn dầu.
          - Váng dầu, cặn dầu và các vật liệu bám dầu(như đất, cát, cành cây, rác bám dầu…) cần gom về một nơi, ngăn quây cách ly không cho thấm ra môi trường xung quanh và mang đi xử lý.
          Về quy trình ứng phó: Thông báo sự cốn tràn dầu(nhanh chóng) đến Sở TNMT; Xác định quy mô, tính chất sự cố và báo cáo ban chỉ đạo ƯPSCTD của tỉnh; Báo cáo UBND tỉnh và thông tin đến các cơ quan có liên quan; Bố trí lực lượng, phương tiên ứng phó; Tổ chức thu gom, xử lý, phục hồi môi trường; Giải quyết các khiếu nại, đền bù.