Chuyển giao cơ sở dữ liệu, bản đồ nguy cơ ngập khi nước biển dâng do bão, siêu bão
Ngày 16-5-2017, Sở TN và MT đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu khí tượng thủy văn biển tổ chức hội nghị chuyển giao, hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu, bản đồ nguy cơ ngập gây ra bởi nước biển dâng do bão, siêu bão cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND, các phòng chức năng liên quan của 3 huyện và 20 xã, thị trấn giáp biển.
Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp thông tin về kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ nguy cơ ngập gây ra bởi nước dâng do bão, siêu bão và đề xuất các giải pháp ứng phó theo Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 23-12-2015 của UBND tỉnh; chuyển giao các sản phẩm thuộc dự án; hướng dẫn sử dụng bộ cơ sở dữ liệu về bão, nước biển dâng do bão, bản đồ nguy cơ ngập lụt gây ra bởi nước biển dâng trên địa bàn tỉnh được cấu trúc dưới dạng phần mềm truy xuất gồm 2 module chính là “phần cập nhật cơ sở dữ liệu về nước dâng do bão” và “phần tra cứu dữ liệu nước dâng do bão dựa trên công nghệ webgis”.   


Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận về việc khai thác sử dụng bản đồ trong thực tế nhằm khai thác hữu hiệu các kịch bản để chủ động lựa chọn phương án ứng phó với lũ lụt, ở cả giai đoạn chuẩn bị và quy hoạch phòng chống thiên tai cũng như trong trường hợp ứng phó khẩn cấp khi có các thông tin dự báo, cảnh báo nhanh về tình hình nước dâng do bão mạnh, siêu bão ở địa phương. Để khai thác hiệu quả bản đồ nguy cơ ngập lụt, các đại biểu đã đề xuất việc cần cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu thay đổi về các điều kiện tự nhiên, điều kiện địa hình, dân cư, cơ sở hạ tầng./.