Sự kiện truyền thông cộng đồng làm sạch bờ biển và phát động Cuộc thi “Sông sạch, Biển xanh”, tại bãi biển xã Bạch Long, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định (Ngày 16/10/2022)

Sự kiện truyền thông cộng đồng làm sạch bờ biển và

phát động Cuộc thi “Sông sạch, Biển xanh”, tại bãi biển xã Bạch Long, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

(Ngày 16/10/2022)

    

     Thực hiện Văn bản số 1045/UBND – VP3, ngày 21 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc tiếp nhận dự án có nguồn viện trợ phi Chính chủ nước ngoài tại Nam Định, dự án án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên sông Hồng”, do Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) chủ trì thực hiện, với nguồn tài trợ và cố vấn kỹ thuật của Tổ chức Bảo tồn đại dương (Hoa Kỳ), Trung tâm MCD phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Huyện đoàn Giao Thuỷ tổ chức Sự kiện truyền thông cộng đồng làm sạch bờ biển và phát động Cuộc thi “Sông sạch, Biển xanh”, theo Văn bản số 22 - 78/MCD ngày 10/10/2022 của MCD.

Đến dự và chỉ đạo Sự kiện có ông Phan Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, bà Hồ Thị Yến Thu, Phó giám đốc thường trực Trung tâm MCD, ông Nguyễn Tiến Tùng, Phó chủ tịch huyện Giao Thuỷ, ông Bùi Thanh Thuỳ, Bí thư Huyện đoàn Giao Thuỷ. Sự kiện đã thu hút gần 300 người tham gia là cộng đồng, đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định.

     Nội dung của Sự kiện gồm ba phần chính:

     - Tổ chức buổi lễ Cộng đồng làm sạch biển: các đại biểu từ các cơ quan, đơn vị và tình nguyện viên tham gia mít-tinh, hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của các hoạt động Cộng đồng làm sạch bờ biển.

     - Dọn sạch bờ biển khu vực bãi biển xã Bạch Long theo phương pháp ICC - có ghi chép số liệu rác thải thu được.

     - Phát động Cuộc thi “Sông sạch, biển xanh”

Sự kiện đã tổ chức quy mô và đạt được mục tiêu đề ra: Tăng cường sự quan tâm, nhận thức và huy động sự tham gia của chính quyền, cán bộ quản lý môi trường cấp huyện, cấp xã, của các bên liên quan, thanh niên và cộng đồng địa phương trong các hoạt động bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa; Thu thập và phân tích thông tin về rác thải tại các khu vực bờ biển được lựa chọn, góp phần đưa ra các sáng kiến trong tương lai để giảm thiểu rác thải tại các khu vực ven biển thông qua các hoạt động cộng đồng giảm thiểu rác thải và làm sạch bờ biển; Thúc đẩy thực hành và lan tỏa các giải pháp và công cụ tăng cường hiệu quả thu gom, phân loại, xử lý và giảm thiểu rác thải ven sông và trên sông Hồng, tỉnh Nam Định.

Một số hình ảnh tại Sự kiện:

Tin bài: Trần Thị Thanh Tùng