Lễ Công bố thí điểm công cụ thu gom rác trên sông, tại xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Thực hiện Văn bản số 1045/UBND - VP3 ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc tiếp nhận dự án có nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Nam Định, dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên sông Hồng”, do Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) chủ trì thực hiện, với nguồn tài trợ và cố vấn kỹ thuật của Tổ chức Bảo tồn đại dương (OC). Ngày 28/02/2023, UBND tỉnh Nam Định ban hành Văn bản số 20/UBND-VP12 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên sông Hồng (SPLASH)” trên địa bàn tỉnh đến ngày 15/11/2023. Ngày 25/4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với MCD tổ chức Công bố thí điểm công cụ thu gom rác trên sông, tại xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Đến dự và chỉ đạo chương trình có ông Đỗ Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Tiến Tùng - Phó chủ tịch UBND huyện Giao Thủy, Bà Hồ Thị Yến Thu, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm MCD, cùng các đại biểu đến từ: Viện khoa học thủy lợi Việt Nam; các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện Giao Thuỷ, Xuân Trường, Mỹ Lộc, Nam Trực, thành phố Nam Định; UBND các xã, phường nơi có bẫy rác và dự kiến đặt bẫy rác.

          Sau khi cắt băng khánh thành, công bố hạ thuỷ công cụ thu gom rác trên sông, Trung tâm MCD đã trao trang phục bảo hộ, dụng cụ thu gom rác trên sông và bàn giao bẫy rác cho UBND xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định vận hành, thu gom rác trên sông.

          Sự kiện này đã đạt được các mục tiêu đã đề ra:

    - Giới thiệu và công bố về công cụ thu gom rác trên sông góp phần tăng cường hiệu quả thu gom rác thải ven sông, giảm thiểu rác thải trôi nổi từ sông ra biển và nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng địa phương vào công tác quản lý rác thải. 

    - Hướng dẫn vận hành công cụ; chuyển giao kỹ thuật và quản trị công cụ cho địa phương;

    - Tăng cường nhận thức và sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong quản lý chất thải rắn và giảm thiểu chất thải nhựa ra biển.

Một số hình ảnh tại buổi lễ Công bố thí điểm công cụ thu gom rác trên sông, tại xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định:

Tin bài: Chi cục Bảo vệ Môi trường