Công bố thí điểm công cụ thu gom rác trên sông, tại xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định