“Bảo tồn các hệ sinh thái là cách để duy trì một hành tinh khỏe mạnh”

 “Bảo tồn các hệ sinh thái là cách để duy trì một hành tinh khỏe mạnh”

Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023, với chủ đề: “Từ thoả thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học” (From Agreement to Action: Build Back Biodiversity), UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Văn bản số 332/UBND-VP3, ngày 19 tháng 5 năm 2023 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2023. Nội dung văn bản download tại đây: CV322/UBND-VP3

Tham khảo Nội dung thông tin Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023 tại địa chỉ: http://monrenews.gov.vn/